Erkend dienstverlener
KMO-portefeuille

Op basis van een externe audit werden we erkend tot dienstverlener voor adviesvestrekking via de KMO-portefeuille, een initiatief van de Vlaamse overheid om ondernemerschap en innovatie in kleine en middelgrote ondernemingen in Vlaanderen te stimuleren. Na registratie van uw bedrijf op de website van de KMO-portefeuille kan een deel van de kosten voor ons advies worden gerecupereerd bij het Vlaams Agentschap voor ondernemers.

AdvieS

Een advies is een neerslag van schriftelijke, specifieke, waardevolle raadgevingen en aanbevelingen, verleend door een dienstverlener, die bestaan uit een analyse van de probleemstelling, een eigenlijk advies, een implementatieplan en de begeleiding bij de implementatie, en die uitsluitend of hoofdzakelijk gericht zijn op het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren van de onderneming.. Binnen ons aanbod aan diensten, is overheidssteun beschikbaar voor :

  • evaluatie van octrooieerbaarheid
  • analyse van “freedom-to-operate”,


Ons Certificaat ontving het erkenningsnummer DV.A213386 en is geldig tot 2020/10/06 . Meer informatie en de voorwaarden zijn te vinden op de website:
agentschapondernemen.be