Sommige ideeën zijn eenvoudig en komen tot stand in het dagelijks leven, terwijl andere meer complexe ideeën het gevolg zijn van jarenlang onderzoek, experimenteren en/of ontwikkeling.

Sommige ideeën zijn slechts interessant vermaak, terwijl andere een nieuw technologisch gebied aanboren en waardevolle commerciële ontwikkeling tot gevolg kunnen hebben.

Welke ideeën kunnen worden beschermd?

In Europa, net als in de meeste andere landen, kunnen ideeën worden beschermd in één of andere vorm, zij het in de vorm van een patent, handelsmerk, design, utility model,… mits zij voldoen aan de eisen van de desbetreffende wet.

Ideeën die niet door wettelijke vormen kunnen worden beschermd

  • Wetenschappelijke stellingen of beginselen als zodanig
  • Natuurwetten
  • Zakelijke regelingen als zodanig
  • Ideeën die openbaar werden gemaakt

Ideeën die kunnen worden beschermd

  • Deze die je zelf hebt ontwikkeld of die aan u zijn toegewezen
  • Niet openbaar gemaakt
  • Lijkt nieuw te zijn en dus een goede kandidaat om te beschermen

In dergelijke gevallen raden we u aan professioneel advies in te winnen ter bescherming van de intellectuele eigendommen van u of uw organisatie

bescherm je idee