WUIZO

Het Waarom !!

We kunnen er niet omheen, willen we onze gezondheidszorg betaalbaar houden en het groeiend aandeel van senioren blijvend ondersteunen, dan moeten we inzetten op innovatie in de zorg.

Onze beleidsmakers hebben dit ook begrepen met het opzetten van allerlei initiatieven die recentelijk zijn uitgekristalliseerd in het Flanders Care project. Dit project heeft onder andere als doel de vraag uit de zorg en het aanbod aan ideeën bij elkaar te brengen, en bij voorkeur op elkaar af te stemmen. Voor beloftevolle projecten zijn er zelfs mogelijkheden voorzien om zaaikapitaal te injecteren.
In zoverre bedrijven hun weg wel weten te vinden in het ruim aanbod van mogelijkheden zoals IWT haalbaarheidsstudies of innovatieprojecten, is de drempel voor kleine uitvinders vaak veel te hoog. Net met deze doelgroep voor ogen starten we het initiatief :

WUIZO – Wij onderzoeken Uw Idee in de Zorg naar Originaliteit

Wat doen wij?

Om een idee te beschermen middels een intellectueel eigendomsrecht is er steeds een vereiste naar originaliteit. Zo kan een uitvinding bv. enkel gepatenteerd worden als ze nieuw en niet vanzelfsprekend is.

In het WUIZO initiatief doorzoeken we gratis gedurende 2u onze databases (octrooiliteratuur, wetenschappelijke literatuur en internet) om te achterhalen of u inderdaad de eerste bent met dit idee binnen de zorg en of het niet vanzelfsprekend is t.o.v. eerder gepubliceerd materiaal. Nadien lichten we u, op basis van de gevonden stukken, onze opinie toe naar de haalbaarheid van een eventueel intellectueel eigendomsrecht.
Zoals voor al onze klanten wordt uw dossier uiteraard volledig confidentieel behandeld.

Wat wint U erbij?

U heeft nu minstens een indicatie of uw idee origineel is. Middels onze contacten bij de innovatiecentra kan uw afgetoetst idee vervolgens een weg vinden in het aanbod binnen Flanders Care, en krijgt uw idee een kans waarbij wij U graag verder assisteren in het beschermen van uw intellectueel eigendomsrecht.