29 May 2018

TYP10 - ” SCHOLEN LEREN LEERLINGEN STEEDS VAKER BLIND TYPEN IN DE KLAS"

Scholen leren leerlingen steeds vaker blind typen in de klas

HEUSDEN-ZOLDER/PEER/GENKMeer en meer basisscholen voorzien in hun lessenrooster ruimte voor dactylolessen. Omdat buitenschoolse cursussen prijzig zijn, investeren de scholen zelf in een alternatief. “Want blind kunnen typen is een basisvaardigheid voor elke leerling in de 21ste eeuw.”

Vrije Basisschool Bolderberg in Heusden-Zolder heeft jarenlang reclame gemaakt voor een organisatie die in Heusden-Zolder de dactylolessen organiseerde buiten de schooluren. “Maar die lessen kosten veel geld en zijn daardoor niet voor alle kinderen weggelegd”, zegt directrice Annette Palmers. “Onze leerlingen moeten alle kansen krijgen om hun talenten ten volle te benutten. Daarom hebben wij beslist om vanaf volgend schooljaar de kinderen van het vierde leerjaar een jaar lang typelessen aan te bieden tijdens de schooluren.”

Basisschool Bolderberg blijkt niet de enige school die dactyloles opneemt in het lessenpakket. “Voor onze school is het al het tweede jaar dat het vierde leerjaar typeles krijgt”, zegt Ria Landmeters, zorgcoördinator bij basisschool Boxbergheide in Genk. “Samen met schrijfvaardigheid vinden wij blind typen een basisvaardigheid voor elke leerling in de 21ste eeuw. Voordien boden we dactylolessen aan na de schooluren, maar toen waren het vaak enkel de meest kansrijke kinderen die hiervan profiteerden.”
In basisschool De Magneet in Peer hebben ze het eerste jaar dactyloles pas afgerond. “We onderscheiden ons van buitenschoolse cursussen omdat de klemtoon bij ons niet op tijd ligt”, zegt directrice Els Craeghs. “Ieder kind uit het vierde leerjaar leert blind typen zonder daar op voorhand bepaalde termijnen op te plakken. Binnen de schoolgroep zijn we met een aantal scholen ingestapt in dit project. De Tigeleer in Wijchmaal en de Breugelschool in Grote Brogel doen ook mee.”

Investering
De omslag om kinderen tijdens en niet na de schooluren blind te leren typen, vergt inspanningen van de scholen. “Natuurlijk kost dit veel middelen en tijd, maar dat is het zeker waard”, zegt directrice Palmers van basisschool Bolderberg, die op termijn ieder kind vanaf het vierde leerjaar van een tablet wil voorzien. “En het vergt extra inzet van de leerkrachten.” Zo heeft Tamara Prezzi, juf in het vierde leerjaar in Bolderberg, zichzelf bijgeschoold bij de gespecialiseerde organisatie Typ10 in Genk, zodat ze zelf typelessen kan geven.

Eindtermen
Christiaan Giudice, zaakvoerder van Typ10 en ontwikkelaar van de Typ10-methode, bevestigt het belang van blind kunnen typen voor jonge kinderen. “We zien dat scholen meer en meer geneigd zijn om typelessen op te nemen in hun schoolprogramma. De Typ10-methode is een techniek die kinderen toelaat om op een speelse manier blind te leren typen. Vroeger werd er letter per letter ingeoefend. In onze methode maken we een verhaal bij de positie van de letter op het toetsenbord. Bijvoorbeeld: de ‘r’ van roofvogel staat op de bovenste rij van het toetsenbord, want roofvogels zitten ook hoog in de lucht. Een vis zwemt beneden in de beek, en dus staan de letters ‘v’ en ‘b’ beneden op het toetsenbord.”
De scholen in Heusden-Zolder, Peer en Genk zijn alvast overtuigd. In die mate zelfs dat ze de dactylolessen willen opgenomen zien in de eindtermen. Zo’n vaart loopt het voorlopig echter niet.

Bron HbvL 24/05/2018


https://www.hbvl.be/cnt/dmf20180523_03527092/scholen-leren-leerlingen-steeds-vaker-blind-typen-in-de-klas?utm_source=hbvl&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend